• Profesionální elektroinstalace a revize ve vašem kraji

  Naše společnost působí v Moravskoslezském kraji. Především pak ve městech Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Příbor a přilehlých městech.

Vítejte,

Clipboard14

na našich webových stránkách, jejichž prostřednictvím bychom vám rádi představili své služby v oboru ELEKTRO. Jedná se především o elektrorevize a údržbu zařízení, v naší nabídce ovšem nechybí ani kompletní realizace FOTOVOLTAICKÝCH ELEKTRÁREN, poradíme s projektem, návrhem celého zařízení a nakonec se ujmeme jeho realizace podle Vašich představ. Díky dlouholetým zkušenostem můžeme svým zákazníkům nabídnout praxi v řešení instalací, pomoci s péčí o stávající zařízení i nabídnout pomocnou ruku ve formě spolupráce při jejich inovaci nebo rozšiřování. Elektrorevize do napěťové hladiny 1 000 V provádíme bez problémů, naše nabídka je ale mnohem obsáhlejší.

Naše nabídka kromě revizí ovšem pochopitelně zahrnuje i další nepostradatelné služby:

BYTOVÉ A DOMOVNÍ ELEKTROINSTALACE

 • kompletní revize bytových a domovních instalací, vztahující se na revize bytových jednotek, rodinných o nájemných domů, k tomu i rekonstrukce starších nebo nevyhovujících instalací,
 • projekty včetně realizace a dodávky „na klíč“ pro veškeré obytné prostory, pochopitelně včetně finální revize
 • montáže a revize přímotopů, akumulačních kamen, podlahového elektrického vytápění i moderních elektrokotlů
 • připojování elektroměrů podle podmínek, stanovených dodavatelem a distributorem
 • zajištění přihlášky k odběru elektrické energie u nových rozvodů ihned po provedení revize

PRŮMYSLOVÉ ELEKTROINSTALACE

 • provedeme odborně celou průmyslovou elektroinstalaci
 • zpracujeme projektovou dokumentaci elektroinstalace (i pro průmyslová zapojení)
 • namontujeme a zapojíme veškeré potřebné osvětlení
 • administrativu od přihlášky až po připojení do rozvodné sítě můžete klidně nechat na nás, vše spolehlivě zařídíme
 • Provedeme instalaci hromosvodů podle platných předpisů
 • po ukončení prací od nás obdržíte kompletní revizní zprávu
 • při výběru potřebných komponentů Vám pochopitelně ochotně poradíme a navrhneme to nejvýhodnější řešení
Clipboard01

Clipboard02

JÍMACÍ SOUSTAVY (hromosvody)

 • Poradíme si s revizí každého typu zařízení, s klasickými hromosvody, zemniči i komplexními jímacími soustavami
 • Provádíme revize hřebenových i mřížových hromosvodů
 • Změříme zemní odpory, přechodové odpory, zkontrolujeme i stav pospojení, případně se postaráme o nápravu a uvedení do odpovídajícího technického stavu
 • Zkontrolujeme i upevnění a připojení jímací tyče, která je pro provoz tohoto zařízení velmi důležitá
 • Můžete si u nás zajistit vstupní, periodické i mimořádné revize všech typů hromosvodů na stavbách, obytných domech i firemních budovách, skladech a dalších objektech, stejně jako veškeré revize zemničů i jímacích soustav
 • Naši technici jsou vybaveni nejmodernější technikou a mohou pracovat i v méně obvyklých podmínkách (například ve výbušném prostředí), stačí vhodně formulovat objednávku nebo zvolit formu telefonické či osobní domluvy
 • Podle dohody provedeme i drobné opravy zařízení, spočívající například v kontrole a dotažení spojů, vyčištění svorek, upevnění uvolněných konzol nebo svěrek či doplnění a výměnu poškozených dílů hromosvodů i jímacích soustav. V případě potřeby zajistíme i opravy a rekonstrukce ve větším rozsahu.
 • V souladu s dodanou databází můžeme při revizi jednotlivé části jímací soustavy označit přehlednými štítky, takže propříště bude orientace mezi nimi mnohem jednodušší.
 • Hromosvody, jímací soustavy a zemniče kontrolujeme v souladu s platnými zakonnými normami, vždy s ohledem na typ budovy (ČSN 341390, ČSN EN 62305–1, ČSN EN 62305–2, ČSN EN 62305–3)

ELEKTROREVIZE RUČNÍHO NÁŘADÍ I STROJŮ

 • Provedeme svědomitou kontrolu stávající instalace
 • Nevynecháme ani obecnou revizi elektroinstalace
 • Přes jisticí a ochranné prvky v rozvaděčích změříme elektrickou energii až po koncové obvody, zásuvky, osvětlení i napevno připojené elektrické spotřebiče
 • Všechny kontroly a revize provedeme podle platných aktuálních předpisů a norem

KONTROLY A REVIZE NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ

 • Pečlivou a pravidelnou kontrolou nouzového osvětlení lze předcházet často i opravdu velkým ztrátám i ohrožení lidských životů
 • V případě kritického ohrožení i běžné problémové situace bude nouzové osvětlení zapotřebí, postaráme se o to, aby spolehlivě fungovalo
 • Pokud dojde k uplatnění pojistné události jakéhokoli rozsahu, může právě aktuální revizní zpráva rozhodovat o posouzení situace a následném plnění

PROTOKOLY O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

 • vystavíme protokol o působení vnějších vlivů, pokud se podmínky týkají prostředí, na které se toto označení vztahuje
 • Podle výsledku protokolu doporučíme vhodné řešení, například osvětlení, uzemnění některých komponentů apod.
 • Protokol o určení vnějších vlivů je nedílnou součástí dokumentace staveb, obdržíte ho od nás v požadovaném rozsahu a podle charakteristiky posuzovaných prostor či staveb

POTVRZENÍ PRO ČEZ, EON

 • Revizní zprávu o stavu zařízení vyžaduje každý dodavatel i distributor, od nás ji obdržíte komlexně vypracovanou a obsahující všechny náležitosti
 • Platné a správně sestavené revizní osvědčení umožní odběrateli zažádat o optimální podmínky pro sestavení a uzavření zákaznické smlouvy

ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

 • Revizi vždy provádějí revizní technici s platnou certifikací, kteří mají pro tyto úkony plnou kvalifikaci
 • Používáme nejmodernější techniku a výsledky revizí uchováváme v databázi pro případné pozdější použití
 • Revizní zprávy od nás obdržíte podle objednávky v papírové nebo elektronické podobě ve formě přehledně uspořádané databáze. To umožní snadnou orientaci v dokumentaci i včasné plánování dalších revizí. Periodické opakování nutných revizí si s námi můžete předem domluvit.
Clipboard01

Služby v Moravskoslezském kraji

Naše služby elektro revizí, elektroinstalací a servisu FVE provádíme především ve městech Ostrava, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Příbor a přilehlých městech.

Jaké jsou ceny služeb?

Pro naše klienty jsem zveřejnili orientační ceník elektro revizí Pro kalkulaci ceny elektroinstalace Vašeho objektu nebo servisu FVE nás neváhejte kdykoliv kontaktovat. Kalkulace je zdarma.

Back to Top